Проект гімназії «Премєр» 2012 -2013 н. р.:

«Все починається з родини»

Проект 1 – А класу: «Моя родина – найрідніші люди на землі»

Мета проекту: формувати поняття роду, родини, рідні; виховувати любов і шанобливе ставлення до найближчих членів родини: матері, батька, бабусі, дідуся, брата, сестри, тітки, дядька; формувати потребу у милосердному ставленні до старих і немічних членів родини та маленьких дітей; вчити культурі поведінки у родинному оточенні і в школі.

План заходів 1 – А класу на 2012 – 2013 роки :

І семестр: «Шануй батька й неньку – буде тобі скрізь гладенько»

ІІ семестр: «Мама, тато, я і книга»

Проект 1 – Б класу: «Все починається з родини»

Очікувані результати:

 • виховання цілісної особистості, що зумовлене співпрацею дітей з батьками;
 • володіння навичками ділової комунікації, рольової взаємодіїі, толерантної поведінки, інформаційного обміну;
 • володіння специфічними навичками навчальної праці (здатність до самоосвіти), нормами та еталонами соціальної життєдіяльності (вихованість);
 • розширення світогляду та поглиблення педагогічної, психологічної та виховної компетенції батьків;
 • створення комплекту методичних робіт.

Захід 1. «Кожен із нас має оте святе – родовідну память»

Мета: виховувати любов до найближчих і найрідніших людей: матері і батька, повагу до старших членів родини: бабусь і дідусів, формувати чуйність, доброту, милосердя, почуття обов’язку перед батьками; зігрівати своєю ласкою, шанувати.

 1. «Кожен із нас, як квіточка, як листочок, потрібний великому родовому дереву»
 2. Малюнок родинного дерева.
 3. Вислови про сім’ю: «Де згода в сімействі, де мир і тишина – щасливі там люди, блаженна сторона»; «Без сім’ї немає щастя на землі»; «Рід, родина, народ – безсмертні»
 4. Прислів’я: «Яке дерево – такі його квіти, які батькі – такі й діти»; «Батьківський дім – школа для дітей»

Захід 2. «Без сімї немає щастя на землі»

Мета: розширити поняття про родину, згуртувати учнівський та батьківський колектив; прищеплювати любов до близьких людей, повагу до старших; довести, що найсильніше зігріває родинне вогнище, материнське тепло, батьківська порада.

Проект 2 – Б класу: «З родини йде життя людини»

Мета проекту: Людина без роду – як відірваний від дерева листочок.

Мета нашого проекту – пробуджувати пізнавальні інтереси до історії свого родоводу. Виховувати глибокі почуття любові і поваги до батьків, рідних. Сприяти розвиткові творчих здібностей дітей, бажанню примножувати родинні традиції. Адже серед усіх надбань людини, найбільшу цінність має родина, сімейний затишок, добре родинне виховання, одержане в дитинстві та юності від батьків.

План заходів 2 – Б класу на 2012 – 2013 роки :

I семестр - «Моє родовідне дерево»

II семестр - конкурс сімейних фотоальбомів «Ми щаслива сім'я – тато, мама і я»

Проект 3 – А класу: «Все починається з родини»

Мета проекту:

- створення належних умов навчання та виховання для кожного учня гімназії через тісний зв'язок з родиною;

- підтримання тісної взаємодії школи, сім'ї, громадськості як фактора успішного впливу на розвиток дитини, підвищення педагогічної культури батьків;

- педагогічна допомога батькам в емоційній рефлексії стосовно дітей;

- формування у батьків педагогічної позиції щодо своєї дитини;

- культивування тактики співробітництва при взаємодії „дорослий – дитина”;

- організація психолого-педагогічної освіти батьків.

Завдання проекту «Все починається родини»:

 • створити сприятливі умови для взаємодії батьків і учнів з метою подальшого співробітництва;
 • поглибити психолого-педагогічну компетенцію батьків;
 • включити батьків в освітній процес як активних суб'єктів;
 • розробити програму спільних дій батьків, учнів і вчителів (традиційні заходи, акції, свята тощо).

Реалізація проекту:

 1. Урок розвитку мовлення. Твір на тему ' Моя родина'- вересень
 2. Анкетування батьків ' Які ми батьки'- жовтень
 3. Година спілкування ' Без родини немає держави' - листопад
 4. Виставка робіт учнів та батьків ' Це зробила наша сім'я'- січень
 5. Батьківські збори ' Батьки- перші вихователі дитячих душ'- квітень
 6. Свято « Світ починається з матері»-травень 2013

Проект 3 – Б класу: « Все починається з родини »

Мета проекту: виховувати у дітей почуття любові до власної родини, гордості за свою сім’ю, поваги до усіх членів родини, пошани до старших поколінь родовіду. Продовжувати виховувати вміння пишатися своєю родиною та дбайливо ставитися до усіх її членів.

План заходів 3 – Б класу на 2012 – 2013 роки :

 1. Майстер – клас від мами Сайка Толі « Студія декупажу», проводить Сайко Анна. (жовтень – листопад)
 2. Майстер – клас від мами Ружина Дмитра « Рамка до фото», проводить Ружина Вікторія . ( грудень – січень )
 3. Підготовка та проведення класної виставки творчих робіт: твір , малюнок , фото на тему «Моя дружня родина»
 4. Сімейне свято до Дня матері «Матінка-матуся – сонечко ласкаве» (травень)

Проект 6-А класу: «З родини йде життя людини»

Мета проекту:

- розширювати знання дітей про своїх батьків;

- формувати в них уявлення про те, що батьки піклуються про свою дитину;

- виховувати почуття любові до рідних, бажання їм допомагати, піклуватися, приносити їм радість;

- розвивати почуття родинності, відповідальності за своїх батьків;

- виховувати любов та повагу до своєї родини, допомогти дітям зрозуміти, що родина є найвищою цінністю в житті людини.

План заходів 6 – А класу на 2012 – 2013 роки :

1. Родинний вогник «Традиції нашої сім’ї»

2. Круглий стіл «Міцна сім’я – міцна держава»

Проект 6 – Б класу: «Із сімї починається держава»

Мета проекту: вчити дітей усвідомлювати значимість сім’ї в житті людини; формувати у них культуру почуттів; виховувати шанобливе ставлення до членів родини, відповідальність за свої вчинки, чуйність, любов і повагу до близьких людей; плекати доброту, людяність, бажання наслідувати кращі зразки поведінки членів сім’ї.

План заходів 6-Б класу на 2012 – 2013 роки :

 1. Виховна година на тему: «Без сім’ї і свого роду – немає нації, народу…»
 2. Круглий стіл на тему: «Моя сім’я, моя родина»

Проект 7 – го класу: «Без родини нема України»

Мета проекту: донести до відома учнів, що родина є найважливішою ланкою у побудові здорового суспільства

План заходів 7-го класу на 2012 – 2013 роки :

 1. Пікнік з батьками (жовтень)
 2. Лекція «Видатний дідусь» (листопад)
 3. Школа без стін (грудень)

Проект 9 – го класу «Міцна сімя – міцна держава»

Мета проекту: сім’я завжди була, є і буде хранителькою духовних цінностей та культури, адже в ній закладаються основи любові до Батьківщини, матері, жінки, поваги до оточуючих. З’являється бажання створити власну родину, де буде панувати щастя та злагода. Тому союз сім’ї та держави – необхідна умова добробуту кожного з нас, адже саме благополуччя кожної сім’ї визначає розвиток і процвітання країни. Шануємо кожну родину.

План заходів 9-го класу на 2012 – 2013 роки :

1. Виховна година на тему: «Із сім’ї починається держава»

2. Семінар на тему: «Скажемо «дякую» батькам»

Метод проектів - це ідеї, практика, технології, що дозволяють перекинути місток між досвідом і проблемами педагогів першої третини XX ст. та вимогами сьогодення. У методі проектів як педагогічній технології відображено комплекс ідей, які найчіткіше були розроблені американським педагогом і філософом Джоном Дьюї (1859-1952 рр.). Джон Дьюї та його колеги були впевнені, що освіта має базуватися не на тих знаннях, які дитині стануть у пригоді колись у майбутньому, а на тому, що дитині потрібно саме сьогодні, на проблемах його реального життя.

Теоретичною основою такого підходу є 'метод проектів', розроблений у 20-х роках XX ст. американським педагогом В. Кілпатриком на основі концепції прагматизму Джона Дьюї. Відповідно до цієї концепції, учні безпосередньо залучаються до практичної діяльності, в процесі якої опановують теоретичні знання, необхідні для виконання певних завдань. Метою впровадження 'методу проектів' В.Кілпатрик вважав 'виховання людини, що вміє працювати, постійно проявляючи свою ініціативу, ставить собі масштабні практичні завдання й уміє їх використовувати'.

Під словосполученням 'метод проектів' ми розуміємо й певний комплекс ідей, і досить чітку технологію, й конкретну практику роботи. Програма розвитку діяльності Гімназії в методі проектів будується як серія взаємопов'язаних проектів, що витікають із тих чи інших життєво важливих завдань.

Освітянський потенціал проектної діяльності полягає в можливості: створення в учнях образу цілісного знання; поєднання зусиль різних вчителів для синтезу цього знання; підвищенні мотивації в учнів додаткових знань; вивченні найважливіших методів наукового пізнання; рефлексії та інтерпретації результатів.

Робота над проектом сприяє вихованню: загальнолюдських цінностей (соціальне партнерство, толерантність, діалог); почуття відповідальності, самодисципліни; здатність до самореалізації, бажання виконувати свою роботу якісно.

Участь в проектуванні розвиває: пошукові та творчі здібності особистості; здатність до самовизначення; вміння самостійно конструювати свої знання; здатність орієнтуватися в інформаційному просторі; вміння працювати з різними типами текстів; планувати свою роботу та час.

Сутність та цінність освітянських проектів полягає в тому, щоб навчити дітей проектувати власну траєкторію руху при вирішенні того чи іншого соціокультурного питання.

 

Київ, вул. Ак. Туполєва 3
Тел.: 422-01-23
тел./факс: 443-08-58
РусскийУкраинский

Онлайн дневник

Проективна методика

Проект гімназії «Прем’єр» 2012 -2013 н. р.:

«Все починається з родини»

Проект 1 – А класу: «Моя родина – найрідніші люди на землі»

Мета проекту: формувати поняття роду, родини, рідні; виховувати любов і шанобливе ставлення до найближчих членів родини: матері, батька, бабусі, дідуся, брата, сестри, тітки, дядька; формувати потребу у милосердному ставленні до старих і немічних членів родини та маленьких дітей; вчити культурі поведінки у родинному оточенні і в школі.

План заходів 1 – А класу на 2012 – 2013 роки :

І семестр: «Шануй батька й неньку – буде тобі скрізь гладенько»

ІІ семестр: «Мама, тато, я і книга»

Проект 1 – Б класу: «Все починається з родини»

Очікувані результати:

 • виховання цілісної особистості, що зумовлене співпрацею дітей з батьками;
 • володіння навичками ділової комунікації, рольової взаємодіїі, толерантної поведінки, інформаційного обміну;
 • володіння специфічними навичками навчальної праці (здатність до самоосвіти), нормами та еталонами соціальної життєдіяльності (вихованість);
 • розширення світогляду та поглиблення педагогічної, психологічної та виховної компетенції батьків;
 • створення комплекту методичних робіт.

Захід 1. «Кожен із нас має оте святе – родовідну память»

Мета: виховувати любов до найближчих і найрідніших людей: матері і батька, повагу до старших членів родини: бабусь і дідусів, формувати чуйність, доброту, милосердя, почуття обов’язку перед батьками; зігрівати своєю ласкою, шанувати.

 1. «Кожен із нас, як квіточка, як листочок, потрібний великому родовому дереву»
 2. Малюнок родинного дерева.
 3. Вислови про сім’ю: «Де згода в сімействі, де мир і тишина – щасливі там люди, блаженна сторона»; «Без сім’ї немає щастя на землі»; «Рід, родина, народ – безсмертні»
 4. Прислів’я: «Яке дерево – такі його квіти, які батькі – такі й діти»; «Батьківський дім – школа для дітей»

Захід 2. «Без сімї немає щастя на землі»

Мета: розширити поняття про родину, згуртувати учнівський та батьківський колектив; прищеплювати любов до близьких людей, повагу до старших; довести, що найсильніше зігріває родинне вогнище, материнське тепло, батьківська порада.

Проект 2-А класу « Все починається з родини »

 «Сім’я – перше джерело , з якого починається велика

ріка почуттів і переконань.» В.О.Сухомлинський

Метою родинного виховання є формування якостей і властивостей особистості, які допомагають гідно долати труднощі й перепони, що трапляються на життєвому шляху. Досвід численних поколінь засвідчує, що до таких якостей і властивостей належить фізичне здоров’я, розвинутий інтелект, працьовитість, моральність, духовність, готовність до сімейного життя. У практику моєї роботи впроваджена мета про єдність шкільного та родинного впливу на особистість дитини, для цього я використовую родинні свята, поїздки, спільні проекти за участю батьків. Так в цьому році ми з батьками запланували:

І семестр:

1. Оформлення папки з творами дітей на тему: « Моя сім’я».

2.Мультимедійний проект на тему: «Здоровий спосіб життя», відповідальна:

мама Осадча Тетяна Олександрівна (спеціаліст з йоги).

ІІ семестр:

1.Творчий проект: « Пізнай себе», відповідальна: Фрич Ольга Валентинівна

(художник ,дизайнер).

Куратор: Наталенко Віталія Миколаївна

Проект 2 – Б класу: «З родини йде життя людини»

Мета проекту: Людина без роду – як відірваний від дерева листочок.

Мета нашого проекту – пробуджувати пізнавальні інтереси до історії свого родоводу. Виховувати глибокі почуття любові і поваги до батьків, рідних. Сприяти розвиткові творчих здібностей дітей, бажанню примножувати родинні традиції. Адже серед усіх надбань людини, найбільшу цінність має родина, сімейний затишок, добре родинне виховання, одержане в дитинстві та юності від батьків.

План заходів 2 – Б класу на 2012 – 2013 роки :

I семестр - «Моє родовідне дерево»

II семестр - конкурс сімейних фотоальбомів «Ми щаслива сім'я – тато, мама і я»

Проект 3 – А класу: «Все починається з родини»

Мета проекту:

- створення належних умов навчання та виховання для кожного учня гімназії через тісний зв'язок з родиною;

- підтримання тісної взаємодії школи, сім'ї, громадськості як фактора успішного впливу на розвиток дитини, підвищення педагогічної культури батьків;

- педагогічна допомога батькам в емоційній рефлексії стосовно дітей;

- формування у батьків педагогічної позиції щодо своєї дитини;

- культивування тактики співробітництва при взаємодії „дорослий – дитина”;

- організація психолого-педагогічної освіти батьків.

Завдання проекту «Все починається родини»:

 • створити сприятливі умови для взаємодії батьків і учнів з метою подальшого співробітництва;
 • поглибити психолого-педагогічну компетенцію батьків;
 • включити батьків в освітній процес як активних суб'єктів;
 • розробити програму спільних дій батьків, учнів і вчителів (традиційні заходи, акції, свята тощо).

Реалізація проекту:

 1. Урок розвитку мовлення. Твір на тему ' Моя родина'- вересень
 2. Анкетування батьків ' Які ми батьки'- жовтень
 3. Година спілкування ' Без родини немає держави' - листопад
 4. Виставка робіт учнів та батьків ' Це зробила наша сім'я'- січень
 5. Батьківські збори ' Батьки- перші вихователі дитячих душ'- квітень
 6. Свято « Світ починається з матері»-травень 2013

Проект 3 – Б класу: « Все починається з родини »

Мета проекту: виховувати у дітей почуття любові до власної родини, гордості за свою сім’ю, поваги до усіх членів родини, пошани до старших поколінь родовіду. Продовжувати виховувати вміння пишатися своєю родиною та дбайливо ставитися до усіх її членів.

План заходів 3 – Б класу на 2012 – 2013 роки :

 1. Майстер – клас від мами Сайка Толі « Студія декупажу», проводить Сайко Анна. (жовтень – листопад)
 2. Майстер – клас від мами Ружина Дмитра « Рамка до фото», проводить Ружина Вікторія . ( грудень – січень )
 3. Підготовка та проведення класної виставки творчих робіт: твір , малюнок , фото на тему «Моя дружня родина»
 4. Сімейне свято до Дня матері «Матінка-матуся – сонечко ласкаве» (травень)

Проект 6-А класу: «З родини йде життя людини»

Мета проекту:

- розширювати знання дітей про своїх батьків;

- формувати в них уявлення про те, що батьки піклуються про свою дитину;

- виховувати почуття любові до рідних, бажання їм допомагати, піклуватися, приносити їм радість;

- розвивати почуття родинності, відповідальності за своїх батьків;

- виховувати любов та повагу до своєї родини, допомогти дітям зрозуміти, що родина є найвищою цінністю в житті людини.

План заходів 6 – А класу на 2012 – 2013 роки :

1. Родинний вогник «Традиції нашої сім’ї»

2. Круглий стіл «Міцна сім’я – міцна держава»

Проект 6 – Б класу: «Із сімї починається держава»

Мета проекту: вчити дітей усвідомлювати значимість сім’ї в житті людини; формувати у них культуру почуттів; виховувати шанобливе ставлення до членів родини, відповідальність за свої вчинки, чуйність, любов і повагу до близьких людей; плекати доброту, людяність, бажання наслідувати кращі зразки поведінки членів сім’ї.

План заходів 6-Б класу на 2012 – 2013 роки :

 1. Виховна година на тему: «Без сім’ї і свого роду – немає нації, народу…»
 2. Круглий стіл на тему: «Моя сім’я, моя родина»

Проект 7 – го класу: «Без родини нема України»

Мета проекту: донести до відома учнів, що родина є найважливішою ланкою у побудові здорового суспільства

План заходів 7-го класу на 2012 – 2013 роки :

 1. Пікнік з батьками (жовтень)
 2. Лекція «Видатний дідусь» (листопад)
 3. Школа без стін (грудень)

Проект 9 – го класу «Міцна сімя – міцна держава»

Мета проекту: сім’я завжди була, є і буде хранителькою духовних цінностей та культури, адже в ній закладаються основи любові до Батьківщини, матері, жінки, поваги до оточуючих. З’являється бажання створити власну родину, де буде панувати щастя та злагода. Тому союз сім’ї та держави – необхідна умова добробуту кожного з нас, адже саме благополуччя кожної сім’ї визначає розвиток і процвітання країни. Шануємо кожну родину.

План заходів 9-го класу на 2012 – 2013 роки :

1. Виховна година на тему: «Із сім’ї починається держава»

2. Семінар на тему: «Скажемо «дякую» батькам»

Метод проектів - це ідеї, практика, технології, що дозволяють перекинути місток між досвідом і проблемами педагогів першої третини XX ст. та вимогами сьогодення. У методі проектів як педагогічній технології відображено комплекс ідей, які найчіткіше були розроблені американським педагогом і філософом Джоном Дьюї (1859-1952 рр.). Джон Дьюї та його колеги були впевнені, що освіта має базуватися не на тих знаннях, які дитині стануть у пригоді колись у майбутньому, а на тому, що дитині потрібно саме сьогодні, на проблемах його реального життя.

Теоретичною основою такого підходу є 'метод проектів', розроблений у 20-х роках XX ст. американським педагогом В. Кілпатриком на основі концепції прагматизму Джона Дьюї. Відповідно до цієї концепції, учні безпосередньо залучаються до практичної діяльності, в процесі якої опановують теоретичні знання, необхідні для виконання певних завдань. Метою впровадження 'методу проектів' В.Кілпатрик вважав 'виховання людини, що вміє працювати, постійно проявляючи свою ініціативу, ставить собі масштабні практичні завдання й уміє їх використовувати'.

Під словосполученням 'метод проектів' ми розуміємо й певний комплекс ідей, і досить чітку технологію, й конкретну практику роботи. Програма розвитку діяльності Гімназії в методі проектів будується як серія взаємопов'язаних проектів, що витікають із тих чи інших життєво важливих завдань.

Освітянський потенціал проектної діяльності полягає в можливості: створення в учнях образу цілісного знання; поєднання зусиль різних вчителів для синтезу цього знання; підвищенні мотивації в учнів додаткових знань; вивченні найважливіших методів наукового пізнання; рефлексії та інтерпретації результатів.

Робота над проектом сприяє вихованню: загальнолюдських цінностей (соціальне партнерство, толерантність, діалог); почуття відповідальності, самодисципліни; здатність до самореалізації, бажання виконувати свою роботу якісно.

Участь в проектуванні розвиває: пошукові та творчі здібності особистості; здатність до самовизначення; вміння самостійно конструювати свої знання; здатність орієнтуватися в інформаційному просторі; вміння працювати з різними типами текстів; планувати свою роботу та час.

Сутність та цінність освітянських проектів полягає в тому, щоб навчити дітей проектувати власну траєкторію руху при вирішенні того чи іншого соціокультурного питання.

 

 

 • Недорогая, но эффективная контекстная реклама в поисковиках
 •  
  Гімназія Прем`єр
  Гімназія «Прем`єр»
  Гімназія Європа
  Гімназія «Європа»
  Гімназія Столиця
  Гімназія «Столиця»
  Гімназія Дитинство
  Гімназія «Планета Дитинство»
  Английский детский лагерь
  Английский детский лагерь
  Гімназія "Столиця"
  Английский для детей
  , Американская Академия
  английского языка «ILP»
  Все права защищены © 2011. Создание сайта - ООО "Сайт"
  Управление сайтом(CMS): mAdmin от www.Site.net.ua